Wednesday, December 19, 2012

Chờ!!!

Hôm qua chồng bật mí "quà" làm giờ ngồi đây mà lòng cứ trông ngống người tình mới đang ở chổ nào rồi.  Tới 24 mới dừng ở cửa nhà mình lận.  Vậy là scheduled PTO để chơi với nó luôn 1 thể thay vì tính là WFH.
Can't wait to meet you my X!!!