Tuesday, January 8, 2013

Tự kiểm

Sau 1 tuần lên mục tiêu, mình nhìn lại mình:
-  Tập lắc vòng đúng 2 sáng: 15-20' à, cần tăng thêm giờ
-  Đem salad đi ăn lunch được 3 bữa: tự khen giỏi
- Ngủ: cái này mình hơi hư, thay vì đầu óc thảnh thơi với công việc và có nhiều giờ ngủ hơn thì mình lại bị em X's manual vật!!! 3 đêm liền thức đọc ẻm, qua thứ 6 bị cảm te tua... Nên chồng đem ẻm đi giấu rồi :(
Chồng giấu thì mình chui vô TV adobe coi vậy, hớ hớ hớ

Đang không biết nên đem cả gia đình đi đâu, Chồng muốn đem 3 đứa đi Atlantis, nhưng ông bà nội ngoại muốn đi theo, vậy là phải chuyển hướng!!!

Đang count down... bạn hỏi có buồn tiếc nuối chi không, mình trả lời không vì cái dự định của mình không chỉ SAHM mà mình vẫn tìm jobs đó chứ, làm thì làm nhưng phải có giờ "ủ" con mới được.

No comments: